Architektonickou a projekční kancelář Špaček projekt s.r.o. jsme založili v roce 2005. Navázali jsme tak na naši předchozí dlouholetou spolupráci od roku 1991. Máme stálý okruh spolupracovníků souvisejících profesí a specializací.

Zpracováváme stavební projekty od fáze přípravné a koncepční až po realizaci stavby s navazujícím zařízením interiérů. Navrhujeme urbanistické i architektonické studie včetně vizualizací. Stavební projekty ve všech fázích řešíme včetně projednání s dotčenými subjekty a koordinace se specialisty. Při realizaci stavby vykonáváme autorský dozor na stavbě.

Máme zkušenosti se zakázkami z oblasti bytových, občanských, zdravotnických i průmyslových staveb a při navrhování interiérů. Našimi klienty jsou soukromé osoby, firmy, organizace i města.

Všechny zakázky zpracováváme na základě úzké spolupráce s klientem a usilujeme o co nejlepší architektonické, provozní, stavební i ekonomické řešení.

  • Ing. arch. Richard Špaček — autorizovaný architekt, jednatel